Project Description

Afstemming aanvragen

Huiszuivering

Heb je het gevoel dat er iets in je huis zit waar je liever vanaf wilt? Voel je in een specifieke ruimte vaak een koude windvlaag of dat iets jou aanraakt, terwijl er helemaal niemand te zien is? Gebeuren er vreemde dingen in je woning, bijvoorbeeld fotolijstjes die zomaar omvallen, lampen die spontaan gaan knipperen of tv-/audioapparatuur die vanzelf aan- en uitgaat? Hoor je voetstappen ergens in huis of voel je je bekeken, terwijl je alleen bent? Slaap je onrustig of is je kind angstig in de slaapkamer? Ervaar je plotselinge gedragsveranderingen bij je huisdier? Dan kan je ervoor kiezen om afscheid te nemen van de entiteiten in je woning.

In een Huiszuivering-afstemming maak ik op zielsniveau contact met jou en laat ik mij in de energie door je woning leiden. Ik word vanzelf naar de ruimtes getrokken waar de energie verstoord is. De aanwezige entiteiten breng ik liefdevol naar het licht. Als er nog boodschappen overgebracht mogen te worden, dan kunnen de spirits deze kenbaar maken voordat ik ze laat vertrekken. Op afstand ga ik elke ruimte van je huis af en reinig ik zo alle kamers één voor één. Er kan zich tijdens de afstemming een spirit aandienen die voor jou fijn voelt en in de ruimte mag blijven.

Wanneer je verhuisd bent, is het ook raadzaam om je woning te laten zuiveren. Zo kan de energie van de vorige bewoners verwijderd worden, zodat jij je echt thuis kan gaan voelen. Een groot gedeelte van de verontreiniging vindt ook plaats door de bewoners zèlf (of ex-bewoners in het geval men een nieuw huis betrekt).

Negatieve emoties of emotionele toestanden zoals woede, ergernis, depressie, stress, verdriet, angst, irritatie etc., van een persoon blijven vaak lang in een ruimte ‘hangen’. Dit is afhankelijk van hoe lang, sterk of vaak het voorkomt.

Thuis is de plek waar liefde woont